SAS mot ljusare tider

Datum: 2004-02-12 09:02

Öka

SAS

Alfred Berg rekommenderar sina exklusivaste VIP-kunder att öka innehaven i SAS.

Alfred Berg menar att SAS presenterade en svag delårsrapport, vilket till stor del berodde på högre omstruktureringskostnader. Omsättningen var sex procent lägre än vad mäklarfirman förutspått. Alfred Berg menar att banken tror att SAS prognos för 2004 är inom räckhåll. Sett till årets prognos är p/e-talet 7,2. Riktkursen sätts till 84 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
62,5 kr
Riktkurs:
84 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser