SAS kan dubblas

Datum: 2002-09-11 14:05

Köp

SAS

SAS värdering innebär att aktien har möjlighet att fördubblas i värde.

Affärsvärlden menar att SAS är intressant ut ett värderingsperspektiv. Aktien handlas långt under substansvärdet, en styckning av bolaget skulle lätt ge över 100 kr per aktie. Tidningen räknar med en starkare krona, vilket skulle gynna flygbolagets resultat. SAS spår att vinsten blir 5-6 miljarder kr år 2004, vilket ger ett P/E-tal på under 3. Aktien har därmed potential att fördubblas, men även om bolaget bara kommer halvägs mot sitt mål är aktien köpvärd.
Kurs då rekommendationen gavs:
62,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser