SAS "bättre än index"

Datum: 2004-06-02 15:16

Bättre än index

SAS

Carnegie spår att SAS kommer att utvecklas "bättre än index".

Carnegie spår att SAS kommer att utvecklas "bättre än index". Carnegie menar att Moodys sänkta kreditrating på SAS är negativt men att man även ser positivt på SAS pga en cyklisk återhämtning.
Kurs då rekommendationen gavs:
66,25 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser