Sannolikt en nitlott

Datum: 2005-09-03 13:28

Avanza är skeptiska till Tethys och rekommenderar minska på 3-6 månaders sikt.

Prospekteringsbolaget Tethys beskrivs som en lottsedel och högriskaktie med få projekt och liten sannolikhet för att något projekt blir lyckosamt.
Kurs då rekommendationen gavs:
28,1 kr

Rekommendation från: Avanza

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser