Sänkta vinstestimat

Datum: 2000-10-04 08:35

Lehman

Lehman Brothers har sänkt sin vinstprognos för Ericsson. Banken väljer dock att ligga fast med sin rekommendation och riktkurs. Estimaten för innevarande års tredje samt fjärde kvartal sänks från 0,41 och 1,04 kronor till 0,31 och 0,93. Sänkningen beror på att man ser ytterligare försvagningar inom den problemtyngda mobiltelefonverksamheten. Prognoserna för nästa år ligger fast och bedömningen är att mobiltelefonerna når breakeven under andra kvartalet 2001 samtidigt som huvudverksamheten uppvisar en fortsatt stark utveckling. Investmentbanken anser att infrastrukturverksamheten ser fortsatt stark ut. Ericsson har en unik position inom infrastruktur och bolaget kommer att kunna dra nytta av den kommande utvecklingen inom trådlösa nätverk.
Kurs då rekommendationen gavs:
153,5 kr
Riktkurs:
230 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser