Sänkta estimat för LME

Datum: 2002-07-15 13:13

Som index

Ericsson B

Lehman Brothers sänker estimaten för Ericsson inför den kommande rapporten och kursen faller fritt efter bankens uttalande.

Den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gör en rejäl revidering på prognossidan inför fredagens rapport. Tidigare spåddes en förlust på en krona per aktie- Nu revideras siffran för 2002 ner till –1,2 kronor. Banken menar nu också att bolagets nyemission är av största vikt för bolaget. Även på intäktssidan chocksänker Lehman sina estimat. Försäljningen nästa år sänks från 161 till 133 miljarder och förlusten spås bli 0,63 kronor. Rekommendationen förblir ”som index”.
Kurs då rekommendationen gavs:
14,6 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser