Sänkta estimat för H&M

Datum: 2003-10-07 10:01

equal-weight

H&M B

Lehman Brothers sänker sina estimat för H&M.

Amerikanska Lehman Brothers sänker sina estimat för H&M efter bolagets rapport. Vidare menar banken att aktien kan komma att pressas den närmsta tiden på grund av att bolagets marknad är fortsatt svag. Lehman har mycket svårt att se att kursen skulle kunna utvecklas bättre än index under årets sista kvartal. I år spås en vinst på 7,68 kronor per aktie och näst år väntas vinsten öka till 8,52 kronor. Riktkursen sätts till 180 kronor och rekommendationen Equal weight upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
176,25 kr
Riktkurs:
180 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser