Sänkt riktkurs, rekommendationen kvarstår

Datum: 2010-12-22 09:48

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har sänkt riktkursen för Kappahl till 60 kronor, från tidigare 72, efter rapporten som banken ser som en besvikelse. Rekommendationen köp kvarstår dock.

Det framgår av en rapportuppföljning daterad den 22 december.

Bankens sänker prognoserna för innevarande och kommande två år med 7-14 procent, med hänvisning bland annat till lägre antaganden för jämförbar försäljning och något högre omkostnader. Den bibehållna köprekommendationen motiveras med att värdering, kassaflöden och utdelning alltjämt framstår som lockande.

"Vi argumenterar för att nordiska konsumenter alltjämt framstår som starka i en europeisk kontext, även om klädsektorn ännu inte nått sin normala andel av konsumtionen", skriver bankens analytiker.
Kurs då rekommendationen gavs:
51,75 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser