Sänkt riktkurs i LME

Datum: 2000-10-23 10:44

På grund av den svaga rapporten sätts riktkursen för Ericsson ner från 270 kr till 140 kronor.

Efter Ericssons svaga delårsrapport väljer investmentbanken Lehman Brothers att sänka sin rekommendation till öka, från att tidigare ha rekommenderat köp av aktien. Lehman menar att resultatet inom affärssegmentet mobiltelefoner var dåligt, men ändå ganska väntat. Däremot anser Lehman Brothers att den nedjustering av tillväxten inom infrastrukturen är betydligt allvarligare för värderingen av företaget. Sänkningen av den förväntade framtida tillväxttakten gör att banken sänker sina långsiktiga vinstprognoser på Ericsson. Därmed sänks riktkursen från tidigare 270 kronor till 140 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
119 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser