Sänkt riktkurs för SAS

Datum: 2010-10-15 13:55

Minska

SAS

Handelsbanken Capital Markets har sänkt riktkursen på SAS med 3 kronor till 26 kronor, med upprepad rekommendation minska. Yieldpress anges som främsta orsak.

Det framgår av en analys daterad 12 oktober. Trots förbättrad kabinfaktor, ökad efterfrågan på affärsresande samt lätta jämförelsetal, är SAS yield (intäkt per flygkilometer) fortfarande under press. Givet den konkurrensutsatta marknaden har Handelbanken blivit alltmer skeptisk till bolagets förmåga att ta tillvara på den yieldåterhämtning som normalt sker när makrofundamenta förbättras. Handelsbanken gör stora nedjusteringar i sina estimat för andra halvåret 2010.

"Vi tror att SAS kommer att få kämpa för att förbättra sin lönsamhet till acceptabla nivåer trots massiva kostnadsneddragningar. Dessutom ansträngs bolagets finansiella situation ännu mer på grund av risken för ytterligare engångskostnader", skriver Handelsbanken. Källa: Nyhetsbyrån Direkt
Kurs då rekommendationen gavs:
25,6 kr
Riktkurs:
26 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser