Sänkt riktkurs

Datum: 2006-06-08 08:46

Behåll

Ericsson B

Finska Mandatum upprepar sin rekommendation att behålla Ericsson.

Riktkursen på Ericsson sänks från 28- till 27 kronor per aktie. Detta på grund av en allt svagare dollarkurs. Nu antas en EUR/USD kurs på 1,275 i Mandatums prognoser, vilket är en sänkning med omkring 5 procent för dollarn. Mandatum räknar vidare med att en ytterligare försvagning av dollarn med 6 procent kommer att minska Ericssons omsättning och vinst med 3- respektive 6,3 procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
22,8 kr
Riktkurs:
27 kr

Rekommendation från: Mandatum

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser