Sänkt riktkurs

Datum: 2010-12-16 15:22

Undervikt

H&M B

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) HSBC sänker sin rekommendation för H&M till undervikt från tidigare neutral och riktkursen till 225 kronor från 260 kronor.

Det framgår av ett analysbrev.

HSBC konstaterar att H&M:s novemberförsäljning var bra men bara tack vare svaga jämförelsetal.

"Vår huvudsakliga oro består fortfarande av i vilken utsträckning H&M:s bruttomarginal har påverkats av de investeringar som gjorts för att öka försäljningen", skriver HSBC.
Kurs då rekommendationen gavs:
239,5 kr
Riktkurs:
225 kr

Rekommendation från: HSBC Investment Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser