Sänkt rekommendation på Assa

Datum: 2005-01-18 08:34

Handelsbanken sänker Assa Abloy från köp till öka.

Handelsbanken sänker Assa Abloy från köp till öka. Bland annat anser Handelsbanken att den kursuppgång som varit i Assa Abloy gör att aktien nu har en mer rättvis värdering jämfört med tidigare. Riktkursen justeras ned från 123- till 120 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
109,75 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser