Sänkt rekommendation och riktkurs

Datum: 2011-01-04 09:20

Neutral

Ericsson B


STOCKHOLM (Direkt) Credit Suisse sänker rekommendationen för Ericsson till neutral från tidigare outperform. Riktkursen sänks till 85 kronor från tidigare 90 kronor.

Det framgår av en analys daterad den 4 januari.

B-aktien stängde på 78:95 kronor under föregående handelsdag.

Samtidigt tar Credit Suisse bort Ericsson-aktien från sin Focus list.

Banken justerar ned sitt estimat för Ericssons vinst per aktie med 5 procent på grund av den svenska kronans förstärkning gentemot dollarn till 6:30 kronor för helåret 2011. Estimatet för 2010 hålls intakt på 4:73 kronor.

Värderingen av Ericsson-aktien ligger efter den senaste tidens kursökning i linje med jämförelsebolagen på 12,4 gånger 2011 års estimerade vinst per aktie, en rimlig nivå anser banken. Med en uppsida för aktiekursen på mindre än 10 procent finns mer attraktiva alternativ i Research in Motion, Qualcomm och Motorola Mobility, anser Credit Suisse.

Den fundamentala utvecklingen på marknaden för nätverksutrustning ser ut att förbättras gradvis, spår banken och räknar med en värdetillväxt på marknaden för mobilsystem på 4 procent under såväl 2011 som 2012. Utnyttjandegraden för mobilnäten kan väntas nå 70 procent under 2011 och upp till hälften av den installerade basen av radiobasstationer kan komma att bytas ut under de kommande 3-5 åren.

Credit Suisse bedömer att Ericsson kommer att kunna prestera en rörelsemarginal på 12,2 procent för 2010 och 13,8 procent för 2011 trots fortsatt prispress, med antagandet om en ihållande förbättring av försäljningsmixen och kostnadsbesparingar.
Kurs då rekommendationen gavs:
78,95 kr
Riktkurs:
85 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser