Sänkt rekommendation för LME

Datum: 2001-08-10 11:23

Avvakta

Ericsson B

Utländska placerare minskar nu sitt ägande i Ericsson och HQ.SE menar därför att man ska vänta med att köpa aktien.

Det utländska ägandet i Ericsson har minskat med 7,3 procent sedan årsskiftet och är nu nere i 47,7 procent. HQ.SE menar att de svenska institutionerna inte kan absorbera detta säljtryck. Dessutom finns det få triggers i aktien på kort sikt, resultatet för det tredje kvartalet blir svagt och värderingen är hög. Räknat på nästa års förväntade vinst är P/E-talet 35, och för att motivera en så hög värdering måste framtida tillväxt bli mycket hög. Det är inte säkert att så blir fallet så HQ.SE sänker sin rekommendation från köp till avvakta på tre till sex månaders sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
53,5 kr

Rekommendation från: HQ.SE

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser