Sänkt rekommendation

Datum: 2007-01-17 16:56

HQ Bank anser att Electrolux är No Case.

HQ Bank sänker rekommendationen för Electrolux till No Case från köp. Anledningen är att aktien stigit med 46 procent sedan banken gav aktien en köprekommendation, enligt HQ Bank. Den ökningen är klart bättre än konkurrenternas och svensk verkstads utveckling i allmänhet, enligt HQ Bank. I närtid finns inget stöd för ytterligare marginalförbättringar, enligt HQ Bank. Uppsidan finns via förvärv och fusioner, men detta är inte troligt på kort sikt, enligt HQ Bank. Dessutom pressas Electrolux av stigande råvarupriser, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
119,5 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser