Sänkt rating på Tietoenator

Datum: 2003-06-25 08:34

Öka

Tieto

Islandssvenska Kaupthing Bank rekommenderar sina kunder att öka innehaven i Tietoenator.

Kaupthing anser att osäkerheten inför det svenska EMU-valet dämpar investeringarna och därmed missgynnar Tietoenator. Detta i kombination med en allmänt dämpad investeringsvilja för IT-projekt medför att banken sänker sin rekommendation från köp till att öka. Detta sker trots att Kaupthing fortfarande anses vara det bästa valet i sektorn. Sett till årets och nästa års prognoser handlas aktien till p/e 14,6 samt 11,5. Riktkursen sätts till 154 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
135,5 kr
Riktkurs:
154 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser