Sänks från Starkt Köp, men fler kursdrivare på väg

Datum: 2010-10-06 11:48

Swedbank

Swedbank nedgraderar Lundin Mining till Köp från tidigare Starkt Köp och riktkursen höjs till 43 kronor från tidigare 35 kronor efter att aktiekursen ökat med över 50 % sedan bankens senaste uppgradering. Banken förväntar sig att vinst före skatt kommer att uppgå till 136 MUSD för Q3 2010, inklusive vinster från en kvartalsvis prisjustering om 33 MUSD och 13 MUSD från bolagets andel i Tenkegruvan. Vidare prognostiseras att bolagets produktion av koppar under Q3 (exkl. Tenke) uppgår till 24 750 ton, zink 23 400 ton, bly 9 000 ton och nickel 1 900 ton. Guidningen för helåret 2010 är: 84 500 ton koppar, 95 000 ton zink, 40 000 ton bly och 7 500 ton nickel. Det kan finnas rum för revideringar på uppsidan om produktionen i Neves-Corvogruvan fortsätter starkt. Banken tror på en fortsatt stark metallmarknad med en snäv efterfrågas/utbudsbalans och en hälsosam tillväxt i Asien som stöttar priserna. Det finns en spännande omvärderingspotential för Tenkeprojektet. Lundin Minings värderas till P/E 7x för 2011-12, vilket är 25 % rabatt gentemot sektorkollegorna.
Kurs då rekommendationen gavs:
34,7 kr
Riktkurs:
43 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser