Sänker till Öka

Datum: 2010-09-15 14:01

Elektra

Elektra presenterar sin Q1-rapport den 21 september. Handelsbank Capital Markets räknar med en gradvis förbättring i samtliga regioner och anser att ledningen kommer att upprepa sin guidning för helåret som annonserade i juni. Vidare förväntas en orderingång på 1,7 MDRSEK samt försäljningen på 1,6 MDRSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 10,8 % respektive 14,7 % i lokala valutor. Det första kvartalet är normalt sett ett säsongsmässigt svagt kvartal och Handelsbanken uppskattar att 20 % av intäkterna och mindre än 10 % av rörelseresultatet 2010/11 genereras under denna period. Handelsbanken höjer sin vinstprognos aningen för 2011/12, men eftersom aktien handlas till relativt höga multiplar ser banken begränsad kurspotential framöver och sänker rekommendationen från tidigare Köp till Öka.
Kurs då rekommendationen gavs:
245,1 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser