Sänker till Neutral efter HQ-förvärvet

Datum: 2010-09-08 17:22

Swedbank

Swedbank sänker rekommendationen för Bure från tidigare Köp till Neutral och riktkursen sätts till 31 kronor. Portföljbolaget Carnegie Investment Banking (CIB) förvärvar HQ Bank och HQ Fonder från Öresund. CIB erhåller tillgångarna genom att öka antalet aktier, vilket späder ut Bures innehav till 23,7 % (26,3 %). Primärt kapital ökar från 1,6 MDRSEK till 2,7 MDRSEK. Det implicerade priset om 850 MSEK (inkl. konvertibla obligationer om 369 MSEK) indikerar på ett marknadsvärde om 4,8 MDRSEK för Carnegie när optionen utgår om fem år. Nuvarande värde av Carnegie innebär en ökning av Bure med 13 %. På kort sikt ser Swedbank risk med vinster och utflöden inom Carnegie relaterade till HQ-förvärvet även om potentialen på lång sikt är fortsatt stabil.
Kurs då rekommendationen gavs:
28,6 kr
Riktkurs:
31 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser