Sänker till Minska

Datum: 2010-01-25 11:17

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets sänker sin prognos för räntenettot med 5-6 % för 2010-2011 på grund av negativa marginaler, volymer och nya regleringar avseende finansiering. De sänker även vinstprognosen före skatt med 1,0-1,3 MDRSEK för 2010-2011 på grund av lägre räntenetto och högre kostnader. Detta innebär att Handelsbankens prognos ligger 2 MDRSEK under konsensus. Vidare sänker Handelsbanken sin rekommendation från Öka till Minska, eftersom det råder ett ofördelaktigt förhållande mellan risk och avkastning inför Q4-rapporten den 9 februari. Dessutom förväntas betydande prognossänkningar de närmaste månaderna. Aktien handlas till ett premievärde jämfört med SEB, DnB NOR och Danske Bank, vilket Handelsbanken finner omotiverat.
Kurs då rekommendationen gavs:
67,825 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser