Sänker till Behåll efter att aktien närmar sig riktkurs

Datum: 2010-09-23 16:03

Behåll

H&M B

Aktien

Aktien har gått upp 30 % i år, vilket är 14 % bättre in index. Vidare börjar aktien närma sig SEB Enskildas oförändrade riktkurs vid 275 kronor, vilket har lett till att banken nedgraderar aktien till Behåll från tidigare Köp. Den försvagade euron innebär att banken har skurit något i vinstestimaten. Tillväxtprognosen för 2011 ligger vid 6 % vilket är 5 % under konsensus. Nyhetsflödet är fortsatt positivt, förbättrad konsumentförtroende i Tyskland och Norden, vilka tillsammans står för cirka 40 % av bolagets försäljning. Konsumentförtroendet har historiskt sett varit en viktig kursdrivare för aktien. På kort sikt tror SEB att H&M kommer att rapportera sin hittills starkaste like-for-like-tillväxt under tredje kvartalet. Den negativa valutaeffekten från euron kommer att påverka P&L och SEB förväntar sig att dollarn kommer att stärkas och ha en negativ påverkan under första kvartalet 2011. För första gången på 14 månader, estimerar SEB att aktien nu är värderas i linje med genomsnittet av det historiska tradingintervallet, vilket innebär ett PER 2010/11e om 21x. Detta är en premie om 2 % jämfört med Inditex.
Kurs då rekommendationen gavs:
258,4 kr
Riktkurs:
275 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser