Sänker rekommendation efter stark kursutveckling

Datum: 2010-04-12 18:30

Efter

Efter Industrivärdens rapport för det första kvartalet sänker Erik Penser FK sin rekommendation från tidigare Köp till Behåll. Sedan den senaste rekommendationen (Köp) den 11 februari har aktiekursen stigit med 21 % i jämförelse med börsens 11 %. Med bakgrund av en lägre substansrabatt och en generellt sett negativ rekommendationssyn av bolagets aktieportfölj är uppsidan mindre. Riktkursen höjs dock från tidigare 97 kronor till 108 kronor. Den nya riktkursen innebär en uppgång med 7 % vilken endast motiverar en Behållrekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
101,5 kr
Riktkurs:
108 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser