Sänker från starkt Köp till Köp

Datum: 2009-12-15 15:20

Nordea

Nordea sänker sin rekommendation från starkt Köp till Köp efter bolaget tillkännagivit att de har för avsikt att förvärva en majoritetspost i den kazakhstanska mobiloperatören Neo. Detta framgår av ett marknadsbrev från Nordea. Banken anser att även om Tele2 har en historia av framgång på den mognande ryska marknaden för mobil kommunikation, ligger resultatet av investeringen i Neo i framtiden. Det potentiella stödet för aktiekursen i form av högre direktavkastning har nu försvunnit.
Kurs då rekommendationen gavs:
112,7 kr
Riktkurs:
125 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser