Sänker från Köp till Öka

Datum: 2010-08-09 19:44

I

I fredags presenterade Securitas sin Q2-rapport. Försäljning och vinst var i linje med Handelsbankens och marknadens förväntningar. I rapporten framgick att europamarknaden tyngdes av avskrivningar av osäkra fordringar samt minskad kringförsäljning. I Nordamerika var utvecklingen mer positiv, vilket gjorde att koncernens rörelsemarginal blev aningen bättre än i Q1. Rörelsemarginalen var dock lägre än förväntningarna. Handelsbanken Capital Markets räknar med en återhämtning av bolagets organiska tillväxt i Nordamerika under det andra halvåret, efter sex kvartal med minskad försäljning. Jämförelsetalen kommer, enligt banken, dock vara svåra att slå eftersom marginalen under andra halvåret 2009 gynnades av låga personalkostnader. Därför tror Handelsbanken att marginalen kommer att vara oförändrad under Q2 jämfört med samma period i fjol, vilket kan tynga sentimentet framöver. Efter rapporten har banken endast gjort marginella förändringar i sina prognoser och aktien handlas till 11,2 respektive 12,4 ggr vinsten för 2010-11. Samtidigt är Securitas värderat med en premie i förhållande till den närmsta konkurrenten, G4S, vilket gör den relativa värderingen mindre attraktiv. Handelsbanken ser potential i aktien på längre sikt, men inte tillräckligt för att upprepa rekommendationen Köp, utan sänker rekommendationen till Öka.
Kurs då rekommendationen gavs:
73,025 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser