Sänker aktier till halv vikt Foto: istockphoto

Sänker aktier till halv vikt

Publicerad 2016-03-09 15:10:00

Aktier Den svaga utvecklingen på börserna riskerar att bli ännu svagare. Det tror Ålandsbanken vars fondbolag sänker aktievikten från 30 till 25 procent, vilket innebär halv vikt för aktier jämfört med vad som är normalt.

"Trots att marknadssentimentet hämtat sig under senare tid börjar börsen väga negativt på ”framåtblickande ekonomiska indikatorer”, skriver Ålandsbanken i en marknadsutblick.

Det som bekymrar är spänningarna i världen, de låga oljepriserna och oro över utvecklingen i Kina. Dessutom finns det farhågor om hälsotillståndet i det europeiska banksystemet inför framtiden. De penningpolitiska stimulanserna kan också ha överstimulerat risktagandet.

Därför sänker Ålandsbanken aktievikten från 30 till 25 procent i fonden, vilket är en halv vikt jämfört med normalläget. I stället väljer fonden att öka guldexponeringen. Just nu är aktierisken hög, enligt banken, vilket talar för en minskning av aktier, samt att den nu pågående uppgången på aktiemarknaden är tillfällig och att den drivs av förväntningarna på centralbankerna att fortsätta med penningpolitiska stimulanser.

Ålandsbankens fondbolag har en förvaltningsfilosofi som innebär värdeskapande i uppgång och bevarande av kapitalet i nedgång. Det innebär att fonderna har möjlighet att ha ända upp till 50 procent likvida medel när aktiemarknaden är skakig eller oattraktiv. 

Christer Fälldin