Sandvik väl rustat

Datum: 2002-08-09 00:03

equal-weight

Sandvik

Den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers rekommenderar ”Equal weight” i Sandvik.

Banken anser att Sandviks ledning gjort ett bra strategiarbete. Bolagets position har förbättrats genom kostnadsbesparingar och förvärv. Inför en uppgång i konjunkturen står bolaget väl rustat, menar Lehman. Vinstprognosen för 2002 höjs till 14,74 kronor per aktie från 13,64 och för 2003 höjs prognosen till 16,04 kronor från 14,95. Året därpå räknar Lehman med att Sandvik visar en vinst per aktie på 18:16 kronor jämfört med tidigare prognos på 17:01 kronor. Riktkursen sätts till 255 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
213,5 kr
Riktkurs:
255 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser