Sandvik stabil aktie

Datum: 2000-12-18 08:55

Lehman Brothers ansre att Sandvik är en stabil aktie med bra potential att lämna en god avkastning.

Den amerikanska banken ser positivt på att Sandvik har höjt tillväxtmålet från fyra till sex procent. Banken anser att Sandviks marknad är mycket stark just nu. Efter att lehmans analytiker nyligen träffat Sandviks ledning har tron på bolaget stärkts ytterligare och förutsatt att konjunkturen håller i sig gör Lehman Brothers dessutom bedömningen att tillväxtmålen också kan överträffas. Störst potential finns inom affärsområdena Specialty Steel och Tooling. Lehman Brothers rekommenderar öka och spår en vinst per aktie på 13,1 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
217 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser