Bättre än väntat – men aktien faller på börsen Foto: Mats Åstrand/TT

Bättre än väntat – men aktien faller på börsen

Publicerad 2017-07-17 10:55:00

Rapport Verkstadsbolaget Sandviks resultat före skatt blev 3 045 miljoner kr i det andra kvartalet 2017. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 2 747 miljoner kr, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten. Trots det faller aktien på börsen.

I det andra kvartalet uppgick Sandviks orderingång till 24 533 miljoner kr, jämfört med analytikerprognosen på 23 274 miljoner kr.

Sandviks lönsamhet i divisionen Materials Technology (SMT) var otillfredsställande i kvartalet.

Det skriver vd Björn Rosengren i vd-ordet, efter att ha nämnt att han är nöjd med den övergripande vinstförbättringen under kvartalet.

"I kvartalet förblev efterfrågan inom energisegmentet stabilt jämfört med föregående år. Men, sett över en längre period med svag kundaktivitet inom energisegmentet, har den negativa effekten på efterfrågan på standardiserade utbudet av rör varit större än väntat. Dessutom har konkurrensen gradvis intensifierats. Vi kommer därför att initiera åtgärder för att återupprätta lönsamheten", skriver han.

Den justerade rörelsemarginalen i SMT sjönk från 8,8 procent i fjolårets andra kvartal till nu 5,0 procent. Enligt SME Direkt väntades en justerad rörelsemarginal på 4,9 procent.

"Extremt nöjda med rapporten"

Sandvik är extremt nöjda med halvårsrapporten, eftersom den genomgående är stark.

Det sade vd Björn Rosengren till nyhetsbyråer på måndagen, samtidigt som aktiekursen tappade.

"Som ni förstår är vi extremt nöjda med rapporten: den är stark på alla punkter", sade han och nämnde en stark orderingång i alla affärsområden, även rensat för stororder, samt ett starkt underliggande resultat.

Särskilt lyfte han fram lönsamheten inom vändskärsdelen SMS och inom gruvdivisionen, det sistnämnda med en rörelsemarginal på 17,1 procent om man räknar bort Varel, "så nu börjar vi komma upp på de nivåerna det hör hemma på".

Inom Varel, som är exponerat mot Nordamerikas oljesektor, sade han dessutom apropå sektorkollegan Weirs positiva vinstvarning tidigare under måndagen, att det nu går bättre än tidigare.

"Det ser mer positivt ut, om än inte som i gruppen i övrigt", sade han.

I ståldivisionen SMT stod ett av fyra affärsområden för svagheten lönsamhetsmässigt.

"Det rör sig om rörverksamheten inom 'standard & core', enkla rör för värmeväxlare och hydraulik. Prispressen har varit stor sedan olje- och gassektorn föll, och det har inte återhämtat sig. Det blir sämre än vad vi hade väntat, och vi vidtar åtgärder. Vinsten ska upp på den här verksamheten också", sade Björn Rosengren.

Han sade också att nedskrivningen för den trådverksamhet som ska säljas, 450 miljoner kronor enligt tidigare kommunicerad information, inte kommer att överstiga detta - snarare underskriva.

Vidare påpekade han att den underliggande rörelsemarginalen i kvartalet var 16,0 procent om man justerar inte bara för nedskrivningen utan även för metallpris- och valutaeffekter. "Rapporterat justerat" rörelseresultat var 15,8 procent (2 kv 2016: 13,3 procent).

Starkaste vinsten i mannaminne

"Vi har inte haft så här stark vinst så långt vi kan tänka bakåt. Det är en oerhört stark vinst", avslutade Björn Rosengren sitt anförande.

Björn Rosengren lät även förstå att det snart lär bli aktuellt med mer förvärv i Sandvik, exempelvis mjukvaru-, metrologi- och 3D-företag att komplettera SMS med enligt tidigare kommunicerade planer som nu börjar närma sig verkställighet. Även inom kärnverksamheten kan förvärv bli aktuella.

Sandvik-aktien var ned omkring 3 procent 1,5 timmar efter rapporten, trots att denna genomgående var bättre än väntat enligt SME-konsensus. Resultatet före skatt var exempelvis 11 procent bättre än förväntningarna per konsensusdatum 11 juli. Från börsstängningen 10 juli till strax före rapporten hade aktien dock stigit 4,4 procent.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Sandvik