Sandvik fullvärderat

Datum: 2003-11-12 14:16

Vänta

Sandvik

Affärsvärlden anser att Sandvik-aktien verkar vara fullvärderad.

Sandvik vore en medelmåtta utan hårdmetallverktygen i produktområdet Coromant. Det menar Affärsvärlden, som beräknar att bolaget utan Coromant skulle ha en avkastning på operativt kapital på måttliga 12 procent, vilket är sämre än nästan alla svenska större verkstäder. Tidningens styckningskalkyl värderar Sandvik-aktien till 250 kr. För långsiktiga placerare bedöms inte aktien ha mycket mer att ge.
Kurs då rekommendationen gavs:
236,75 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser