Sandvik forsätter upp

Datum: 2001-02-22 12:40

Trends anser att huvudintrycket från Sandviks bokslut var mycket bra och upprepar rekommendationen köp.

Sandvik har inte ändrat på sina tillväxtmål fram till 2003, vilket enligt Trends bådar gott. Den stora exponeringen mot Europa och Asien väntas motverka nedgången i Nordamerika. Sandvik har dessutom höga förvärvsambitioner i år. Värderingen är hög men Trends anser att Sandviks lönsamhet och förmåga till tillväxt gör värderingen rättvisande. Rekommendationen köp upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
239 kr

Rekommendation från: Trends

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser