Sandvik bra val

Datum: 2002-05-10 10:04

Bättre än index

Sandvik

Fischer Partners fondkommission spår att Sandvik kommer att utvecklas bättre än index.

Sandviks rapport för det första kvartalet var över marknadens förväntningar och en klar förbättring har skett i orderingången jämfört med det fjärde kvartalet. Det indikerar att den lägsta punkten i avmattningen har passerats, enligt Fischer. Fischer Partners behåller riktkursen 280 kronor trots att en förstärkning av kronan väntas ge en ogynnsam effekt på EBIT-marginalen framöver. I år spås en vinst på 11,95 kronor kronor som väntas öka till 15 kronor under 2003.
Kurs då rekommendationen gavs:
242,5 kr
Riktkurs:
280 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser