Sandvik bättre än index

Datum: 2006-05-05 17:05

Bättre än index

Sandvik

Carnegie rekommenderar bättre än index för Sandvik.

Carnegie upprepar rekommendationen bättre än index för Sandvik efter kvartalsrapporten. Sandvik levererade en solid kvartalsrapport, vilket ger bränsle åt Carnegies åsikt om att att västra Europa håller på att ändras mot det bättre, vilket kommer att bibehålla ordertillväxttakten på en hög nivå, enligt Carnegie. Valutaeffekter sätter ett lock för bankens 2006 uppjusteringar, men tillväxtprofilen för 2007 omvärderas på grund av förbättrad utveckling i Europa och stark orderingång för SMC, enligt Carnegie. Aktiekursuppgången är rimlig, även med mycket lägre normaliserad efterfrågan, och potentialen finns för ytterligare uppjusteringar samt ökat förtroende för en längre cykel kommer att ge stöd åt aktien, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 31,50 kronor för 2006 och 34,60 kronor för 2007, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
521 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser