Sämre tider för H&M

Datum: 2001-04-02 09:02

Sälj

H&M B

Aros anser att H&Ms rapport var en besvikelse och sänker sin rekommendation för aktien.

Rapporten var sämre än beräknat, vinstmarginalen har minskat på grund av ökade kostnader för bolagets expansion. Aros räknar med att kostnader för den fortsatta expansionen kommer dra ner resultatet de närmaste kvartalen. Rekommendationen sänks från behåll till sälj och riktkursen sänks från 190 kronor till 150 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
146 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Aros

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser