Sämre tider

Datum: 2004-05-13 13:24

equal-weight

Sandvik

Morgan Stanley sänker rekommendationen för Sandvik från övervikt till equal weight.

Nedgraderingen grundar sig bland annat på historiska data som visar att Sandviks aktiekurs brukar nå sin toppnotering när marknaden genomfört den största prognoshöjningen under cykeln. Det inträffade under det första kvartalet, bedömer Morgan Stanley. Utsikterna för Sandviks vinsttillväxt är dock fortsatt positiva och Morgan Stanley räknar med en vinsttillväxt på 22 procent per aktie under 2004-2005. Trots detta sänks rekommendationen.
Kurs då rekommendationen gavs:
236,75 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser