Sämre för Ericsson

Datum: 2002-04-11 16:49

Neutral

Ericsson B

Lehman Brothers sänker riktkursen för Ericsson till 40 kronor, tidigare var målet 48 kronor.

Amerikanska Lehman Brothers bedömer att Ericssons intäkter kommer att sjunka med 10 procent under 2002. Det är en nedjustering av tidigare prognos om 5 procents nedgång. Det är framför allt en skarp nedgång i efterfrågan på 2G-system i Europa och Kina som föranlett Lehman Brothers revidering av systemmarknaden. Nästa år väntas marknaden vara oförändrad. I år spås en förlust på 21 öre per aktie. Den neutrala synen på bolaget upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
37,7 kr
Riktkurs:
40 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser