Clas Ohlson rasar tvåsiffrigt efter rapport Foto: Clas Ohlson

Clas Ohlson rasar tvåsiffrigt efter rapport

Publicerad 2017-12-06 09:03:00

Rapporter (uppdaterad) Clas Ohlson redovisar ett resultat som var sämre än vad analytikerna väntat sig. Dessutom var novemberförsäljningen svag och pryljätten pausar nu butiksexpansionen i Norden. Aktien faller tvåsiffrigt på börsen.

Clas Ohlsons rörelseresultat under det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret uppgick till 125 miljoner kronor.

Analytiker hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på 134 miljoner kronor, enligt SME Direkts analytikersammanställning.

I jämförbara butiker och rensat för valuta var försäljningen oförändrad, vilket var som väntat.

Svaga försäljningssiffror i november

Clas Ohlsons totala försäljning sjönk med 2 procent under november. I lokala valutor var försäljningen oförändrad i förhållande till november 2016.

Enligt SME Direkts prognossammanställning väntades att den totala försäljningen skulle sjunka med 0,9 procent och att försäljningen i lokala valutor skulle öka med 1,2 procent.

Försäljningen i jämförbara enheter i lokal valuta sjönk 3 procent under perioden.

"Den tröga försäljningsutvecklingen har fortsatt in i november och vi redovisar idag en månadsförsäljning om 889 miljoner kronor, i nivå med en stark november föregående år", skriver Lotta Lyrå i rapporten.

Jämfört med samma månad föregående år har 15 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista november till 227 stycken.

I Sverige sjönk försäljningen med 4 procent.

I lokal valuta steg försäljningen i Norge med 5 procent, i Finland var den upp 3 procent och regionen Utanför Norden visade en minskning på 3 procent.

Pausar expansion i Norden

Clas Ohlson pausar den ordinarie butiksexpansionen på sina nordiska marknader, bortsett från de elva butiker som har kontrakterats sedan tidigare, som en del av den första fasen i den strategiska översyn som inletts.

Däremot kommer test av nya butiksformat och koncept samt översyn och optimering av butikslägen att intensifieras.

Bolaget behåller dock sin expansionsplan om 10-15 butiker netto under räkenskapsåret 2017/18. Under räkenskapsårets första sex månader har sju nya butiker netto etablerats.

Följ aktien här:

 

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Clas Ohlson B