Sämre än sektorn för Electrolux

Datum: 2006-01-13 09:07

Sämre än index

Electrolux B

Carnegie rekommenderar sämre än sektorn för Electrolux.

Carnegie sänker rekommendationen till sämre än sektorn från neutral för Electrolux. Electrolux aktiekurs har gått starkt och har bara följts av små estimathöjningar varför Electrolux nu är mer än fullvärderat anser Carnegie. Den nuvarande värderingen tar inte i beaktande underskottet i likvida medel vilket är ett resultat av kassaflödespåverkande kostnader för omstrukturering och avskrivningar på investeringar enligt Carnegie. Ett intervall på 165-175 kronor är rimligt för aktiekursen anser Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
207,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser