Sämre än index i SEB

Datum: 2009-10-23 11:30

Sämre än index

SEB C

Credit Suisse rekommenderar sämre än index i SEB

Credit Suisse rekommenderar sämre än index i SEB och riktkursen sänks till 35 kronor från tidigare 40 kronor efter kvartalsrapporten. SEB är på väg in i en ny fas där banken väntas underprestera relativt konkurrenterna och nivån på räntenettot i det tredje kvartalet väntas bestå då fallet främst orsakades av bestående faktorer, enligt Credit Suisse. Då SEB handlas till 1,1 gånger NAV är aktien inte dyr men konsensusprognoserna väntas justeras ned och riskerna i Baltikum överväger dessutom på nedsidan, enligt Credit Suisse. Givet att Credit Suisse ser väldigt litet utrymme för tillväxt, eller till och med en minskning, av SEBs utlåning nästa år har prognosen för räntenettot justerats ned, enligt Credit Suisse. SEBs kommunikation vid rapporttillfället gav heller ingen ökad visibilitet kring situationen i Baltikum, där det också finns risk för ett negativt nyhetsflöde relaterat till devalveringsfrågan i regionen, enligt Credit Suisse.
Kurs då rekommendationen gavs:
49,2 kr
Riktkurs:
35 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser