Sämre än index i Lundin Petroleum

Datum: 2009-10-09 12:08

Sämre än index

Lundin Petroleum

Bank of America/Merrill Lynch rekommenderar sämre än index i Lundin Petroleum

Bank of America/Merrill Lynch rekommenderar sämre än index i Lundin Petroleum och riktkursen sänks till 54 kronor från tidigare 57 kronor. Den pågående förseningen av den byråkratiska ryska processen för borrningstillstånd kommer ytterligare försena Petrovskayabrunnen, enligt BoA. Givet väderförhållanden bedöms att om Lundin Petroleum inte kan säkerställa tillstånden denna månad kan brunnen bli försenad fram till våren 2010, enligt BoA. Om den försenas blir det inte bara ett negativt nyhetsflöde utan också viss finansiell påverkan då bolaget ändå måste underhålla riggen på platsen, enligt BoA. Det nyligen uppstartade Volundfältet i Norge kan uppväga påverkan av en kombination av oplanerade strömavbrott och större nedgångar än väntat inom vissa fält, enligt BoA. Därför kan produktionen under helåret 2009 komma under press, något som kan bli synbart i rapporten för tredje kvartalet, enligt BoA.
Kurs då rekommendationen gavs:
57,1 kr
Riktkurs:
54 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser