Sämre än index i HiQ

Datum: 2009-10-22 11:42

Sämre än index

HiQ International

Carnegie rekommenderar sämre än index i HiQ

Carnegie rekommenderar sämre än index i HiQ efter bolagets kvartalsrapport. Försäljningen minskade med 22 procent år till år under det tredje kvartalet vilket var sämre än väntat trots att banken anade att både dess egna och konsensusförväntningarna låg för högt, enligt Carnegie. HiQ tror att marknaden kommer att återhämta sig under 2010 och det fanns tecken på vändning under tredje kvartalet och att fjärde kvartalet kommer att bli något bättre, enligt Carnegie. Det finns inga triggers i aktien trots att HiQ är välskött, med en effektiv verksamhet, finansiell stabilitet, och imponerande marginaler givet förutsättningarna, enligt Carnegie. Givet de negativa tillväxtutsikterna är värderingen för hög, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
26,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser