Sämre än index för Hennes & Mauritz

Datum: 2009-03-27 12:44

Sämre än index

H&M B

Carnegie rekommenderar sämre än index i Hennes & Mauritz

Carnegie sänker rekommendationen i Hennes & Mauritz till sämre än index efter kvartalsrapporten. Första kvartalet var en stor besvikelse eftersom vad som borde ha varit det sista kvartalet med positiv valutakurspåverkan visade signifikanta valutakursförluster och höger försäljnings- och adminstrationsomkostnader, enligt Carnegie. Detta sänkte EBIT med 11 procent år till år, enligt Carnegie. Trots försiktighet med att extrapolera marginalen från första kvartalet till kommande kvartal sänks helårets EBIT estimate med 10-11 procent, enligt Carnegie. Vinsttillväxt, signifikant nettokassa, och en stark direktavkastning begränsar risken på nedsidan, enligt Carnegie. Däremot är det klart att H&Ms marginaler har toppat och det råder oklarhet om var de tar vägen härnäst, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
316,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser