Sämre än index för Hemtex

Datum: 2007-12-20 16:11

Sämre än index

Hemtex

Carnegie rekommenderar sämre än index för Hemtex

Carnegie rekommenderar sämre än index för Hemtex. Kvartalsrapporten var klart sämre än förväntat vilket indikerar att förhållandena har blivit klart sämre sedan vinstvarningen i october. EBIT-marginalen har minskat till 9 procent från 14 procent, och lagernivåerna är upp med 74 procent. En prissättnings- och marknadsföringsstrategi kommer att implementeras under mitten av 2008 vilket pekar på att den nuvarande strategin med stora rabatter börjar gå fel. Ändringen är välkommen, men det finns stor risk för sämre omsättning och marginaler under kommande kvartal, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
69,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser