Sämre än index för Electrolux

Datum: 2007-04-26 14:15

Sämre än index

Electrolux B

Credit Suisse rekommenderar sämre än index för Electrolux.

Credit Suisse behåller rekommendationen sämre än index för Electrolux med riktkurs 150 kronor efter kvartalsrapporten. Resultatet var sämre än förväntat, och den huvudsakliga negativa faktorn var högre råmaterialkostnader och ökade marknadsföringsutgifter, enligt Credit Suisse. Nettoskuldsättningen var också högre än förväntat med högre kassaflödeskostnader för omstruktureringar än förväntat, enligt Credit Suisse. Rapporten sätter också frågetecken kring ledningens ambition att höja rörelsemarginalen till 6 procent för helåret, i synnerhet under förhållanden med ökade råmaterialkostnader och ökad konkurrens, enligt Credit Suisse.
Kurs då rekommendationen gavs:
188 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser