Sämre än index för Alfa Laval

Datum: 2007-07-20 12:41

Sämre än index

Alfa Laval

Credit Suisse rekommenderar sämre än index för Alfa Laval.

Credit Suisse upprepar rekommendationen sämre än index för Alfa Laval med riktkurs 400 kronor efter kvartalsrapporten. Alfa Laval rapporterade ytterligare ett starkt kvartal med en vinst före skatt 21 procent över bankens prognoser, enligt Credit Suisse. Det starka resultatet berodde på en signifikant organisk försäljningsutveckling samt en bättre bruttomarginal än väntat, enligt Credit Suisse. Ordertillväxten minskar, men detta borde inte komma som en överraskning, enligt Credit Suisse. Visibiliteten i bolagets orderstock på rullande 12 månadersbasis är dock fortsatt stark, anser Credit Suisse. Ledningen bedömer också att aktiviteten inom stora order förväntas bli lägre under den närmaste framtiden, vilket är viktigt eftersom orderingången stigit från 15,6 miljarder kronor till 26,1 över de senaste tre åren, enligt Credit Suisse. Toppen för orderingången bedöms komma under 2009, enigt Credit Suisse. Prognoserna justeras dock upp i spåren av det starka resultatet samt uthålligheten i de nuvarande rörelsemarginalerna, enligt Credit Suisse.
Kurs då rekommendationen gavs:
436 kr
Riktkurs:
400 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser