Samarbete stärker Ericsson

Datum: 2001-06-06 11:34

Wit Soundview anser att Ericsson är fortsatt köpvärd och sätter riktkursen till 110 kronor.

Wit spår att Ericssons utsikter förbättras radikalt genom samarbetet med Sony samtidigt som outsourcing av vissa verksamhetsområden till Flextronics väntas bidra till en ökad lönsamhet i koncernen. Enligt Wit finns det nu indikationer på att Ericssons lagernivåer återigen närmar sig de normala, vilket visar att bolaget trots allt är på rätt väg. I år spås en förlust på 11 öre och nästa år spås bolaget ha vänt till en vinst på 22 öre.
Kurs då rekommendationen gavs:
69 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Wit Soundview

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser