Säljläge i Sectra

Datum: 2005-04-04 11:46

Sectra ges rekommendationen sälj av Veckans Affärer.

Aktiemarknaden tycks vara övertygad om att Sectra når målet om att bli världsledande på mammografi, men VA är inte lika övertygad. IT-bolaget har hittills bara sålt fyra system utomlands. Förväntningarna är skyhöga, konstaterar tidningen och anser att utvecklingen snart kan bli oroande med tanke på att Sectra för ett år sedan tog in 150 miljoner kr i nytt kapital just i syfte att snabba på expansionen internationellt. Det finns inga tvivel om att marknaden finns, men risken bedöms vara att den inte tar fart förrän allt fler stora leverantörer trampar in på bred front.
Kurs då rekommendationen gavs:
80,25 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser