Sälj Volvo

Datum: 2005-01-12 12:53

Sälj

Volvo B

Hagströmer & Qviberg råder sina kunder att sälja Volvo.

Hagströmer & Qviberg råder sina kunder att sälja Volvo. H&Q ser inte Pentas marginaler runt 10 procent som ett rimligt benchmark för Volvo. För att Volvo skall nå sina mål implicerar det nya marginalnivåer för branschen och en helt extrem avkastning på Volvos LVs kapital, vilket H&Q inte tror.
Kurs då rekommendationen gavs:
266,75 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser