Sälj Trelleborg

Datum: 2009-04-20 12:53

Penser rekommenderar sälj i Trelleborg

Penser behåller säljrekommendationen i Trelleborg men riktkursen höjs till 35 kronor från tidigare 20 kronor efter kvartalsrapporten. Rapporten var något bättre än förväntat vilket var en effekt av bättre lönsamhet än förväntat i Automotive och Wheel, enligt Penser. EBIT estimaten justeras upp för perioden 2009-11 med 79, 8 och 4 procent, enligt Penser. Detta är ett resultat av högre lönsamhetsförväntningar snarare än högre försäljning, men det ska noteras att för 2009 så är det förväntade resultatet väldigt lågt och små förändringar får stora procentuella effekter, enligt Penser. Utsikterna från bolaget var synnerligen negativa för de industriella marknaderna medan man förväntar sig att fordonsmarknaden bör finna en botten vid dessa nivåer, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
63,25 kr
Riktkurs:
35 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser