Sälj Tieto

Datum: 2006-05-08 12:43

Sälj

Tieto

Den bistra verkligheten har kommit ifatt Tietoenator, menar Veckans Affärer.

Med ett P/E-tal på 17 räknat på årets förväntade vinst ses aktien som fullvärderad. Konkurrensen hårdnar och den svaga organiska tillväxten med pressade marginaler ger enligt VA inte fog för någon premie. Tidningen ser stor osäkerhet såväl på kort som längre sikt. Det blir svårt för aktien att hänga med index det närmaste året, spår VA.
Kurs då rekommendationen gavs:
231,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser